JANUSZ LEHMANN PROJEKTY ELEKTRYCZNE
 
News & Updates

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.
Przy większych zleceniach współpracuję z zaprzyjaźnionymi projektantami i asystentami, tworząc w ten sposób zespół projektowy.
Na życzenie współpracuję z kosztorysantem, który opracowuje przedmiary i kosztorysy oraz specyfikacje tzw. STWiORB.


Wykonuję projekty budowlane i wykonawcze:
- instalacji elektrycznych dla obiektów przemysłowych, handlowych, mieszkalnych, domów jedno/wielo-rodzinnych i innych,
- sieci energetycznych, sieci oświetlenia ulic i terenu np. parków, parkingów itp.
- stacji transformatorowych.

Oferuję także opracowanie dokumentacji powykonawczych z branży elektrycznej.

Pracuję w programach: ZWCAD, COREL i pakiecie biurowym Microsoftu.

Copyright (c)2013 JANUSZ LEHMANN PROJEKTY ELEKTRYCZNE